kedd, 12 július 2011 12:27

Michna György

Írta:
icon michna gyorgy hdgy1921. december 19-én született Miskolcon. Iskoláit Pápán végezte, nem a jó jegyeivel tűnt ki a társai közül, hanem sokrétű sportolói tevékenységével, amiben rendkívül eredményes is volt. 16 évesen kezdett vitorlázó repülőgépen repülni és egészen a C vizsgáig jutott. Érettségi után ő is jelentkezett a Repülőalaphoz, hogy az Akadémián folytathassa tanulmányait. Egy kisebb kisiklás miatt (nyílt levelezőlapon bírálta századparancsnokát és ez a parancsnok tudomására jutott) csak később csatlakozhatott az Akadémián tanulókhoz. Tulajdonképpen még jól is járt, mert már 1941-ben megkapta az Aranysast és egész nyáron repült a vadásziskolán, míg a többiek gépet se nagyon láttak. 1942-ben rövid ideig Szolnokon szolgált, majd innen vonult be ősszel az Akadémiára. 1943. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Ezután rögtön Messzer tanfolyamra került (Börgönd), majd a 2/1-es vadászszázadhoz.
kedd, 12 július 2011 12:18

Heppes Aladár

Írta:
icon heppes aladar1904. november 20-án született Aradon. Édesapja 1916-ban hősi halált halt az orosz fronton. Aladár és bátyja Miklós hadiárvaként katonaiskolába került. Középiskolai tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte el és ennek köszönhetően felvették a Ludovika Akadémiára. 1928. augusztus 20-án évfolyamelsőként avatták tüzér főhadnaggyá. Még ebben az évben átkérte magát a titkos légierőhöz, ahol a bátyja is szolgált. 1929-ben elvégezte a repülőgép-vezető kiképzést és megkapta az Arany Sast. 1931-ben, a kaposvári 3. Légifényképező Alcsoport (közelfelderítő század) első tisztje. Megnősült, házasságából két gyermek született.
kedd, 12 július 2011 12:12

Frankó Endre

Írta:
icon franko endre hdgy1923. szeptember 3-án született Egerben. Öten voltak testvérek, hárman fiúk. Mindhárman repülők lettek. (Bátyja László, a 101/4. Vihar században szolgált, eltűnt (valószínűleg hősi repülőhalált halt) 1944. november 2-án, légiharcban. Öccse Tibor, a Repülő Akadémia utolsó évfolyamán tanult, a háború vége miatt már nem avatták fel).
kedd, 12 július 2011 11:49

Debrődy György

Írta:
icon debrody gyorgy szd1921. január 1-én született, Lajoskomáromban. Később családjával együtt Herendre költöztek. A veszprémi piarista gimnáziumban érettségizett, majd utána, 1939-ben bevonult a kassai M. Kir. "Horthy Miklós" Repülő Akadémiára, ahol 1942. június 18-án avatták hadnaggyá. Július 6-án vonult be Tapolcára, a vadász harckiképző iskolára, amit november 7-én fejezett be, kiváló eredménnyel.
kedd, 12 július 2011 11:38

Cserny Miklós

Írta:
icon cserny miklos hdgy1921. december 6-án született Balatonszentgyörgyön. Iskoláit Szegeden végezte. Korán vonzódni kezdett a repüléshez. Középiskola hetedik osztályban sikerült neki a vitorlázórepülő B vizsga. 1940-ben került a Nemzeti Repülőalaphoz, majd az Akadémiára. Előnyt jelentett számára a vitorlázórepülő múlt. Elsőként őt engedték el egyedül Bückerrel. Az Akadémián találkozott Tobak Cicával és örök barátságot kötöttek. 1943. augusztus 20-án avatták hadnaggyá.
kedd, 12 július 2011 11:19

Bejczy József

Írta:
icon bejczy jozsef szd1916. október 9-én született, Körmenden. 1935-ben felvették a Ludovika Akadémiára, aminek sikeres elvégzése után 1939. január 15-én avatták repülő hadnaggyá, Budapesten. A vadásziskola elvégzése után, 1939 őszétől a Mátyásföldi 1/3. Kőr Ász vadászrepülő század elsőtisztje volt. Repült Cr 32-es és Cr 42-es vadászgépen is. 1940-ben egy ideig kiképzőtiszt Nagyváradon, majd 1940. októberében áthelyezik az ugyancsak Mátyásföldön állomásozó 1/4. Szent György vadászrepülő századba elsőtisztnek. A tűzkeresztségen 1941. áprilisában a jugoszláv hadjárat idején esik át.
kedd, 12 július 2011 11:11

Buzogány Lajos zászlós

Írta:
icon buzogany lajos zls1921. augusztus 21. napján született Egercsehi községben (Heves megye). Édesapja Buzogány Lajos csendőr alhadnagy, meghalt 1941-ben. Édesanyja Ruzycki Karolina háztartásbeli, meghalt 1961-ben.
2. oldal / 2