szerda, 30 május 2018 05:13

Bardon Pál hadnagy (1923-1993)

Írta:
Bardon Pal 01Bardon Pál hadnagy, "Jackie". (1923.06.05 – 1993.09.14). Édesapja Bardon Gyula igazgató-tanító, édesanyja Zsilavy Terézia tanítónő. Nővére, Zsuzsa és húga, Éva mellett egyetlen fiúgyermekként Székesfehérváron született 1923-ban.

 

Szentivanyi Janos v1938-ban érettségizett a budapesti piarista gimnáziumban. Ezután jelentkezett a légierő kötelékébe repülőgép vezetőnek. Az augusztus 22-én Bledben aláírt fegyverkezési egyenjogúságot elismerő egyezmény lehetővé tette Magyarország számára egy korszerű légierő létrehozását. A leendő személyi állomány feltöltésére, a Horthy Miklós kormányzó felhívására jelentkező mintegy 4500 fiatal közül kiválasztott 200 főt az olaszországi Grottaglie repülőterére vezényelték repülőgépvezetői kiképzésre. Ennek a tanfolyamnak tagjaként vadász kiképzésben részesült, majd az "aranysas" megszerzése után 1939 októberében tért haza Magyarországra, ahol a 2/3 vadászrepülő századnál nyert repülőgép vezető beosztást zászlós rendfokozattal.
kedd, 12 július 2011 16:07

Málnássy Ferenc

Írta:
icon malnassy ferenc hdgy1923. augusztus 26-án született Balassagyarmaton. Édesapja a kórház sebészorvosa volt. Elemi iskoláit Balassagyarmaton végezte, majd átkerült Sopronba ahol katonai reál iskolában érettségizett. Repülő alapkiképzését a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap győri kereténél kapta 1941-ben. 1943. augusztus 20-án avatták hadnaggyá Kassán. Avatás után a 2/2. vadászrepülő századhoz került Kolozsvárra. Századával 1944. június 7-én érkezik a keleti frontra. Haláláig ebben a később kétszer is átszámozott (102/2. majd 101/8.) században szolgált.
kedd, 12 július 2011 15:56

Szeverényi Kálmán

Írta:
icon szeverenyi kalmanSzeverényi Kálmán hivatásos vadászrepülő hadnagy életútja (1920.02.25.-1945.02.22.)

Szeverényi János (Taktaszada, 1888.02.19, erdész) és neje, Lipkovics Franciska (Aldebrő, 1891.07.14.) 1907.02.05-én kötöttek házasságot. A szülők házasságából 5 fiú és 4 leánygyermek született. A gyermekek nevelését és taníttatását az anyagi gondok ellenére is elsőrendű feladatnak tekintették. Kálmán bátyám a család 5. gyermekeként, 1920.02.25-én született. Általános iskoláit (l-4.osztály) Kecskemét-Matkópusztán végezte. Az 1930-31 - 1937-38 iskolaévben a kecskeméti kegyestanítórendi római katolikus gimnázium 1-8. osztályos tanulója volt. Jeles eredménnyel érettségizett. Mint anyagilag rászoruló és jó tanuló gyermek, tandíjmentességet élvezett. Példás magatartása és tanulmányi eredményei alapján a gimnázium utolsó éveiben, tanárai ajánlására Dr. Simon Balázs orvos alezredes gyermekét korrepetálta. Bátyám és a korrepetált gyermek szülei között bensőséges kapcsolat alakult ki. E kapcsolat hatására Kálmán elhatározta, hogy a gimnázium sikeres elvégzése után katonai pályára lép.
kedd, 12 július 2011 15:47

Faludi Károly

Írta:
icon faludi karoly1923-ban született. 1941-ben 18 évesen befejezte iskoláit és jelentkezett repülőnek. 1942 végén fejezte be a vadászpilóta kiképzést és 1942 decemberében az 5/1. vadászrepülő századhoz helyezték Mátyásföldre. Itt Re 2000-el repült. 1943 őszén áthelyezték a 2/1. vadászrepülő századba, Ferihegyre. A 2/1. század a honi légvédelem kötelékébe tartozott tehát Magyarország védelme volt a feladata, parancsnoka Scholtz Miklós százados volt. 1944 január-februárban a 2/1. század Bf 109-eseket kapott. Nem kellett sokat várniuk arra, hogy kipróbálják mit tudnak az új gépek...
kedd, 12 július 2011 14:58

Tóth Lajos

Írta:
icon toth lajos v hdgy1922. augusztus 25-én született Újfehértón. 1940-ben érettségizett a pécsi katonai főreáliskolában. Még ez évben bevonult a kassai M. Kir. "Horthy Miklós" Repülő Akadémiára. Kitűnően repült, oktatóinak nem sok dolguk volt vele. Kiképzése során jól megtanult kényszerleszállni is, mivel különböző motorhibák miatt négyszer (!) kellett ezt megtennie. 1942. december 6-án avatták hadnaggyá évfolyamelsőként.
kedd, 12 július 2011 14:40

Tobak Tibor

Írta:
icon tobak tibor hdgy1921. november 24-én született Budapesten. Iskoláit is itt végezte. Szülei orvosnak szánták, még azt sem engedték meg neki, hogy vitorlázógéppel repüljön. Ennek ellenére 1939-ben érettségi után jelentkezett a Repülőakadémiára, de csak 1 évvel később vették fel, a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalaphoz. Itt kapta közismert becenevét: Cica. 1943. augusztus 20-án avatták hadnaggyá.
kedd, 12 július 2011 13:49

Szentgyörgyi Dezső

Írta:
icon szentgyorgyi dezso v zlsSzentgyörgyi Dezső 1915. január 6-án Kőkúton (később összeolvadt Tapaszddal, ezért több helyen Kőkúttapaszd szerepel születési helyként) született még Szánti Dezsőként. Édesapja később magyarosította nevét Szentgyörgyire. Iskoláit Enyingen végezte, lakatos szakmát szerezve.

18 évesen vonult be a légierőhöz, a honvédesküt 1933. szeptember 3-án tette le. Vadászrepülő akart lenni, de megfelelő iskolai végzettség hiányában először csak repülőgép szerelőnek vették fel. Mivel a repülőgép szerelő szakiskolát kiváló eredménnyel végezte el, több társával egyetemben lehetőséget kapott arra, hogy pilótaképzésen is részt vehessen. A kétéves repülőgép-vezetői iskolát Székesfehérváron végezte el (1938-ban végzett), kitűnő eredménnyel.
kedd, 12 július 2011 13:34

Pintér Gyula

Írta:
icon pinter gyula hdgy1924. január 11-én született Adonyban. Székesfehérváron érettségizett, repülőmérnök akart lenni. Ezért jelentkezett a Repülő Akadémiára, amit sikeresen elvégzett. 1944. augusztus 20-án hadnaggyá avatták. A Messzer kiképzést Székesfehérváron kapta.

1944. október 1-én került a 101/3. Drótkeféhez. Debrődy Gyurka lett a századparancsnoka, ő és Tobak Cica képezte tovább az ezrednél, hogy lehetőleg ne az első bevetésen lőjék le. Ez elég jól sikerülhetett, mert Tobak Cica úgy döntött, hogy Öcsi lesz a kísérője. Hamarosan már éles bevetést repült. November 16-án La-5-ökkel kerültek légi harcba és Öcsi lelőtte az egyiket. A gépre Tobak Cicával közösen tüzeltek és mindketten jelentették a lelövést, amiből később a légi győzelmek igazolásánál keveredés keletkezett.
kedd, 12 július 2011 13:18

Molnár László

Írta:
icon molnar laszlo hdgy1921. május 1-jén Nagykőrösön született. Felmenői több nemzedéken keresztül katonák voltak, ezért már gyerekkorától kezdve ő is katonának készült. Sikeres érettségi után, 1939-ben vonult be a kassai M. Kir. "Horthy Miklós" Repülő Akadémiára, ahol 1942. június 18-án avatták hadnaggyá.
1. oldal / 2