VO101_Sheriff

VO101_Sheriff

csütörtök, 31 január 2013 21:10

Hans-Joachim Marseille

icon hans-joachim marseilleHans-Joachim "Jochen" Walter Rudolf Siegfried Marseille 1919. december 13-án született Berlin-Charlottenburgban egy katonacsalád sarjaként. Édesapja Siegfried Georg Martin Marseille, vadászpilóta volt az I. világháborúban. Később szolgált a rendőrségen majd 1933-ban újra belépett a hadseregbe. 1935-ben tábornokká nevezték ki. Részt vett a keleti front harcaiban, 1944. január 29-én halt meg egy partizántámadás következtében. Pár évvel születése után szülei elváltak és édesanyja újra férjhez ment egy Reuter nevű rendőrtiszthez. Iskolás évei alatt nevelőapja nevét használta, de felnőttkorában visszatért a Marseille-hez. Ettől függetlenül boldog gyerekkora volt, a kis Jochen mindig kapható volt valami rosszaságra. 10 évesen beíratták a berlini Prinz Heinrich Gimnáziumba. Az első időkben nem a tanulmányi eredményeivel tűnt ki társai közül, hanem nem átlagos viselkedésével (a szabályok betartása már ekkor sem tartozott az erényei közé). Az utolsó 1-2 évben ez megváltozott, mert 1937-ben, 17 és fél évesen ő volt az egyik legfiatalabb, aki teljesítette az érettségi vizsga követelményeit.
szombat, 29 szeptember 2012 17:25

Günther Rall

icon gunter rall1918. március 10-én született egy Gaggenau nevű kis faluban Németországban. Apja kereskedő volt. 3 éves korában családjával együtt Münchenbe költözött. Itt végezte általános és középiskolai tanulmányait is. 1936-ban érettségizett le. Ezután belépett a német hadseregbe a Wehrmachtba. Egy gyalogos egységnél szolgált zászlósi rangban. A következő évben felvették a drezdai katonai főiskolára, ahonnan - egy barátja hatására - kérte áthelyezését a Luftwaffébe. 1938-ban fejezte be a vadászrepülő kiképzést és a Jagdgeschwader 52-be helyezték. Ekkor már hadnagyi rangban szolgált.
kedd, 12 július 2011 16:07

Málnássy Ferenc

icon malnassy ferenc hdgy1923. augusztus 26-án született Balassagyarmaton. Édesapja a kórház sebészorvosa volt. Elemi iskoláit Balassagyarmaton végezte, majd átkerült Sopronba ahol katonai reál iskolában érettségizett. Repülő alapkiképzését a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap győri kereténél kapta 1941-ben. 1943. augusztus 20-án avatták hadnaggyá Kassán. Avatás után a 2/2. vadászrepülő századhoz került Kolozsvárra. Századával 1944. június 7-én érkezik a keleti frontra. Haláláig ebben a később kétszer is átszámozott (102/2. majd 101/8.) században szolgált.
kedd, 12 július 2011 15:47

Faludi Károly

icon faludi karoly1923-ban született. 1941-ben 18 évesen befejezte iskoláit és jelentkezett repülőnek. 1942 végén fejezte be a vadászpilóta kiképzést és 1942 decemberében az 5/1. vadászrepülő századhoz helyezték Mátyásföldre. Itt Re 2000-el repült. 1943 őszén áthelyezték a 2/1. vadászrepülő századba, Ferihegyre. A 2/1. század a honi légvédelem kötelékébe tartozott tehát Magyarország védelme volt a feladata, parancsnoka Scholtz Miklós százados volt. 1944 január-februárban a 2/1. század Bf 109-eseket kapott. Nem kellett sokat várniuk arra, hogy kipróbálják mit tudnak az új gépek...
kedd, 12 július 2011 14:58

Tóth Lajos

icon toth lajos v hdgy1922. augusztus 25-én született Újfehértón. 1940-ben érettségizett a pécsi katonai főreáliskolában. Még ez évben bevonult a kassai M. Kir. "Horthy Miklós" Repülő Akadémiára. Kitűnően repült, oktatóinak nem sok dolguk volt vele. Kiképzése során jól megtanult kényszerleszállni is, mivel különböző motorhibák miatt négyszer (!) kellett ezt megtennie. 1942. december 6-án avatták hadnaggyá évfolyamelsőként.
kedd, 12 július 2011 14:40

Tobak Tibor

icon tobak tibor hdgy1921. november 24-én született Budapesten. Iskoláit is itt végezte. Szülei orvosnak szánták, még azt sem engedték meg neki, hogy vitorlázógéppel repüljön. Ennek ellenére 1939-ben érettségi után jelentkezett a Repülőakadémiára, de csak 1 évvel később vették fel, a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalaphoz. Itt kapta közismert becenevét: Cica. 1943. augusztus 20-án avatták hadnaggyá.
kedd, 12 július 2011 13:49

Szentgyörgyi Dezső

icon szentgyorgyi dezso v zlsSzentgyörgyi Dezső 1915. január 6-án Kőkúton (később összeolvadt Tapaszddal, ezért több helyen Kőkúttapaszd szerepel születési helyként) született még Szánti Dezsőként. Édesapja később magyarosította nevét Szentgyörgyire. Iskoláit Enyingen végezte, lakatos szakmát szerezve.

18 évesen vonult be a légierőhöz, a honvédesküt 1933. szeptember 3-án tette le. Vadászrepülő akart lenni, de megfelelő iskolai végzettség hiányában először csak repülőgép szerelőnek vették fel. Mivel a repülőgép szerelő szakiskolát kiváló eredménnyel végezte el, több társával egyetemben lehetőséget kapott arra, hogy pilótaképzésen is részt vehessen. A kétéves repülőgép-vezetői iskolát Székesfehérváron végezte el (1938-ban végzett), kitűnő eredménnyel.
kedd, 12 július 2011 13:34

Pintér Gyula

icon pinter gyula hdgy1924. január 11-én született Adonyban. Székesfehérváron érettségizett, repülőmérnök akart lenni. Ezért jelentkezett a Repülő Akadémiára, amit sikeresen elvégzett. 1944. augusztus 20-án hadnaggyá avatták. A Messzer kiképzést Székesfehérváron kapta.

1944. október 1-én került a 101/3. Drótkeféhez. Debrődy Gyurka lett a századparancsnoka, ő és Tobak Cica képezte tovább az ezrednél, hogy lehetőleg ne az első bevetésen lőjék le. Ez elég jól sikerülhetett, mert Tobak Cica úgy döntött, hogy Öcsi lesz a kísérője. Hamarosan már éles bevetést repült. November 16-án La-5-ökkel kerültek légi harcba és Öcsi lelőtte az egyiket. A gépre Tobak Cicával közösen tüzeltek és mindketten jelentették a lelövést, amiből később a légi győzelmek igazolásánál keveredés keletkezett.
kedd, 12 július 2011 13:18

Molnár László

icon molnar laszlo hdgy1921. május 1-jén Nagykőrösön született. Felmenői több nemzedéken keresztül katonák voltak, ezért már gyerekkorától kezdve ő is katonának készült. Sikeres érettségi után, 1939-ben vonult be a kassai M. Kir. "Horthy Miklós" Repülő Akadémiára, ahol 1942. június 18-án avatták hadnaggyá.
kedd, 12 július 2011 12:27

Michna György

icon michna gyorgy hdgy1921. december 19-én született Miskolcon. Iskoláit Pápán végezte, nem a jó jegyeivel tűnt ki a társai közül, hanem sokrétű sportolói tevékenységével, amiben rendkívül eredményes is volt. 16 évesen kezdett vitorlázó repülőgépen repülni és egészen a C vizsgáig jutott. Érettségi után ő is jelentkezett a Repülőalaphoz, hogy az Akadémián folytathassa tanulmányait. Egy kisebb kisiklás miatt (nyílt levelezőlapon bírálta századparancsnokát és ez a parancsnok tudomására jutott) csak később csatlakozhatott az Akadémián tanulókhoz. Tulajdonképpen még jól is járt, mert már 1941-ben megkapta az Aranysast és egész nyáron repült a vadásziskolán, míg a többiek gépet se nagyon láttak. 1942-ben rövid ideig Szolnokon szolgált, majd innen vonult be ősszel az Akadémiára. 1943. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Ezután rögtön Messzer tanfolyamra került (Börgönd), majd a 2/1-es vadászszázadhoz.
1. oldal / 2