szombat, 16 február 2013 15:24

Luftwaffe fónia (Brevity Codes)

Írta:

LUFTWAFFE BREVITY
Repülőgépek
Augustus Recce aircraft Felderítő repülőgép
Auto Twin engined enemy bomber Kétmotoros bombázógép
Berge Low flying hostile aircraft Alacsonyan repülő ellenséges repülőgép
Bussard Friendly aircraft Baráti repülőgép
Falke Enemy recce a/c Ellenséges felderítőgép
Indianer! Enemy fighters! Ellenséges vadászrepülőgépek!
Kolosse Bomber Stream Bombázó kötelék
Möbelwagen Own twin engined aircraft Saját két hajtóműves repülőgép
Piraten Hostile fighter Ellenséges vadászrepülőgép
     
Cselekmények
Abfahren Take off Felszállás
Aufnahme aus Enemy escort fighters have been detected Ellenséges kísérő vadászok észlelve
Falschmünzer Beware of decoy orders/transmissions Óvakodj a félrevezető parancsoktól / adásoktól
Fasan Expect enemy aircraft Ellenséges repülőgépre számít
Feierabend I am abandoning operations and recovering at home base Megszakítom a feladatot és haza
Feuerzauber Enemy bomb drop Ellenséges bombázás
Frei Bahn Enemy escort fighters have left the bombers Ellenséges vadászgépek elhagyják a bombázókat
Haifish Enemy fighter in vicinity of airfield Ellenséges repülőgép a repülőtér közelében
Hanny Altitude of enemy aircraft Ellenséges repülőgép magassága
Halbzeit Disengage from air combat Kiválás a légi harcból
Horrido! Victory/"Splash!" Győzelem!
Mauerblume In contact with enemy aircraft. Észrevenni ellenséges repülőgépet
Pauke-Pauke! I am attacking! Támadok!
Rakete!!! Scramble!!! Riadóstart!!!
Solotanz I am wheels up. Futómű behúzva
     
Helyszínek
Aussenseiter Secondary or diversionary target Másodlagos vagy félrevezető célpont
Bahnhof Home airbase Otthoni repülőtér
Heimat Home base Otthoni bázis
Kantine Home base Otthoni bázis
     
Navigáció
Arbeit The Bomber Stream has reached the English coast A Bombázók elérték az Angol partokat
Caruso Heading Irány
Ente Range to target Távolság a célponttól
Havana Return to base/ Land ASAP Hazatérés a repülőtérre / Leszállás amilyen gyorsan lehetséges
Kongo Landed Leszállva
     
Rádiózás
Ricardus Say again Mondd még egyszer!
Viktor / Verstanden Roger / understood / wilco Értettem.
     
     
Tovább a kategóriában: Rádiózás - alapszabályok »