Keresési eredmény: rendfokozat
Köztudott, hogy a gyászos emlékű trianoni békediktátum nemcsak az ország területének kétharmad részéről és az ott élő magyarság millióitól fosztotta meg az országot, de azáltal, hogy a katonai repülést megtiltotta, a repülőgépeket megsemmisítette, a repülőgépgyárakat leszereltette, a védelmi képességet is jelentősen korlátozta. Ezután a katonai repülés közel két évtizeden át csak nagyon szerény mértékben, különböző fedőnevek alatt és keretek között létezett. Csak 1937-38-ban változott meg az európai politikai helyzet annyira, hogy enyhültek a tilalmak, megszűntek az antant bizottsági ellenőrzések. 1938. augusztus 22-én a jugoszláviai Bledben a kisantant országok nevében a jugoszláv miniszterelnök, a csehszlovák és román külügyminiszter, a magyar kormány nevében a belgrádi magyar nagykövet aláírták azt a szerződést, amelyben a felek lemondtak az egymás elleni fegyveres fellépésről és elismerték Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát. A szerződés aláírásával megszülethetett a törvényes Magyar Királyi Légierő.
Kategória: Cikkek vegyes
Szentivanyi Janos v1938-ban érettségizett a budapesti piarista gimnáziumban. Ezután jelentkezett a légierő kötelékébe repülőgép vezetőnek. Az augusztus 22-én Bledben aláírt fegyverkezési egyenjogúságot elismerő egyezmény lehetővé tette Magyarország számára egy korszerű légierő létrehozását. A leendő személyi állomány feltöltésére, a Horthy Miklós kormányzó felhívására jelentkező mintegy 4500 fiatal közül kiválasztott 200 főt az olaszországi Grottaglie repülőterére vezényelték repülőgépvezetői kiképzésre. Ennek a tanfolyamnak tagjaként vadász kiképzésben részesült, majd az "aranysas" megszerzése után 1939 októberében tért haza Magyarországra, ahol a 2/3 vadászrepülő századnál nyert repülőgép vezető beosztást zászlós rendfokozattal.
Kategória: Magyar életrajzok
csütörtök, 30 május 2013 03:55

Dongó repülőszázad

A Magyar Királyi Honvéd Légierő Dongó századának nevét viselő V.4 Dongó Virtuális Repülőszázad weboldala ma már nem érhető el, az alábbi szöveget az egykori dongo.hu weboldalról mentettem át (thx to waybackarchive.org). A fórumuk viszont még működik, azt ide kattintva lehet elérni:
V.4 Dongó Virtuális Vadásszázad: sgforum.hu dongo szd

A V.4 Virtuális vadásszázad története:

kis dongoA század gyakorlatilag az IL-2 Sturmovik repülőgép szimulátor programra alapul. A század megalakításánál arra gondoltunk, hogy vannak olyanok, akiket nem vonz annyira a full real beállításokkal való játék, vagy ha vonz is nem elég gyakorlottak az ebben a módban való harchoz, és gyakran csak rövid idejük van játékra. Így semmiféleképpen nem tudnak egy hosszú kiképzést végigcsinálni. Ezért alternatívát jelentettünk az akkori VO101 század mellett. A kezdetekkor inkább dogfight harcban jeleskedtünk, ki-ki tudásának megfelelően. Ez volt a pilótáink jutalmazásának alapja is amihez az IL-2 Manager nevű programot használtuk.

Az alacsony létszám miatt gyakran repültünk a Virtuális Puma Vadászosztály pilótáival is, akiktől sokat tanultunk, repülési manővereket vagy taktikát, csak hogy a két legfontosabbat említsük. Ahogy gyarapodtunk egyre több virtuális pilóta választott minket, ezért megfogalmazódott bennünk, hogy változtassunk a szabályzatunkon és a V0101 vadászosztályhoz hasonlóan egy komolyabb századot, komolyabb követelményekkel szervezzünk, mint például a full real nehezítés, köteléktartás, stb. Amikor IL-2 Forgotten Battles kijött váltottunk és az új szabályzatunknak megfelelően elkezdtük a század fejlesztését. Így most már mi is felvehettük a versenyt komolyabb századokkal, és sikeresebben szállunk szembe a Virtuális Keleti Fronton, nemzetközi csapatokkal. A század létszáma egy év alatt 23 pilótára nőtt - ebből 17 aktív pilóta - ami nem olyan rossz, ha figyelembe vesszük a többi, akár nemzetközi csapat állományának létszámát.

Mi is szervezünk találkozókat nemcsak a saját századunkkal, hanem a többi magyar századdal is, hogy személyesen is megismerjük egymást. A jelenlegi aktív tagjaink napi rendszerességgel repülnek a virtuális égbolton. Kapcsolatot tartunk a kecskeméti Dongó századdal is, ennek csúcspontja volt a privát reptér látogatás, ami csak a mi kedvünkért jött létre.

Századnak van egy érdekes jellemzője, hogy sok családos és több harmincon túli pilótánk van, emiatt persze néha akadályokba ütközik a gördülékeny játék szervezés, vagy a netes (hangos) kommunikáció.

Pillanatképek az egykori dongo.hu-ról (az első változat 2003-2008 között, a második 2009-2011-ig volt a dongók weblapja):

Dongo weblap 1. változat (2003-2008)  Dongo weblap 2. változat (2009-2011) 


De nézzük hová nyúlnak vissza gyökereink:

Az 1/1 vadászszázad életútja, átszervezései és parancsnokai


kis dongo eredetiAz első világháborút lezáró tragikus trianoni békeszerződés határozványainak értelmében a háborúvesztes Magyarországnak tilos lett bármilyen katonai repülőerőt létesíteni és fenntartani. Az 1938-ig tartó korszakban a magyar katonai vezetés azonban minden tőle telhetőt megtett a szigorú előírások kijátszására. 1927-ben a fegyver nélküli rejtett légierő részére azaz évi honvédelmi költségvetésben 1181 fő részére jelent meg pénzügyi fedezet az úgynevezett Légügyi Hivatal fenntartási céljaira. 1928-ban már 7 rejtett repülőszázad egzitált csendőr, időjelző, pénzügyőr stb. alakulatoknak álcázva. A szedett-vedett gépállományú, de kitűnő személyi összetételű titkos légierővel évről évre fejlődött, egészen 1938. augusztus 21-ig. Azon a napon a jugoszláviai Bled városában egyezményt írt alá a jugoszláv miniszterelnök, valamint a román, cseh és magyar külügyminiszter, amelyben rögzítették a magyar fegyverkezési egyenjogúság elismerését. Ezzel a ténnyel megalakulhatott és porondra léphetett - immár nyíltan, nem rejtve - a Magyar Királyi Honvéd Légierő.

1936. október elsejével, a még rejtett Vadászosztály, átalakult a kétosztályos 1. sz. Vadász Repülőezreddé, amelynek II. osztálya három vadásszázaddal, a 4, 5, 6-os századokkal Kecskemétre települt. Az 1/4-es a KÖR ÁSZ, az 1/5-ös a DONGÓ, az 1/6-os a TEVE századnevet kapta. Meg kell jegyezni, hogy az elnevezéseket általában az egyes századparancsnokok eszelték ki és hagyatták jóvá, vagy csak elfogadtatták a repülőgépvezetőkkel. Az 1/5-ös vadásszázad parancsnokságát Szabó Mátyás főhadnagy kapta meg.

Az igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy Szabó Mátyás először a BIKA nevet találta ki, de néhány nap alatt a többi századok pilótái "a BIKA ugyebár BAROM, tehát barmok vagytok, de lehet, hogy csak birkák!" - szöveggel szórakoztatták az 1/5-ös század tagjait... tréfa gyanánt. Ezt Szabó Mátyás nem viselhette el, és keresztülvitte az azonnali névváltoztatást! Így lett a század neve DONGÓ, vagy sokak által használva, DARÁZS. Elkészült a ma is Kecskeméten használt darázs formája. Elkészültek a tűzzománcozott gomblyuk jelvények, a Fiat CR.32-es vadászgépeikre felfestették a körben ábrázolt, nagyon találó dongót, a hordfelületere pedig felkerültek a ma is használatos piros-fehér-zöld ékek. Tehát 1936. október 1-étől származtathatjuk a DONGÓ-DARÁZS század megalakulását.

A század, de nemcsak a DARÁZS, hanem az egész ezred mind a hat százada, akkor már Fiat CR.32-es, együléses, olasz vadászgépet repülte. A korábbi olasz szállításokból 1938-ig több mint száz gép állt rendelkezésre ebből a típusból. Kiképzés és gyakorlatban tartás céljára szolgált a kétüléses Fiat CR.30-as géptípus. A CR.32-es harci gépeken (századonként 9+3) kívül, minden század kapott igen jó repülő tulajdonságú Focke-Wulf Fw-56 Stösser típusú német gyártmányú vadász-gyakorlórepülőgépekből is.

CR32-01

A DONGÓ század, még 1938-ban, az első bécsi döntés után, a felvidéki részek visszatérésekor, továbbra is 1/5-ös századként felkerült - Budapest légvédelmének megerősítése céljából - a mátyásföldi repülőtérre. 1939 tavaszán azonban - az úgynevezett szlovák háború idején - Miskolcon találjuk őket, szigorú készültségben. Még mindíg 32-esekkel repülnek. A Szobránc térségében lezajlott győzelmes légi harcból - legnagyobb sajnálatukra - a DONGÓ század kimaradt. Nem is sejtették, hogy a sors számukra sokkal keményebb feladatot tartogat... 1940-ben megkezdődött a vadonatúj szolnoki repülőtér benépesített. (Ez már az 1938-as, úgynevezett győri haderőfejlesztési program keretében történt.) Szabó Mátyás 1940. augusztus 1-vel előléptették századossá, és századával együtt a szolnoki repülőtérre helyezték. Az 1/5-ös század megszűnt, az új szervezésben pedig megalakult az 1. ezred I. osztálya, amely akkor csak egy századból, a DONGÓkból állt. Szabó Mátyás pedig egy ideig betöltötte az osztály-század és repülőtérparancsnoki beosztásokat is. A DONGÓk ilymódon az 1/1-es vadászszázad számozást kapták. Csak a rend kedvéért említem, hogy az első ezred II. osztálya a Kolozsvár-Szamosfalva repülőtéren lelt otthonra Keresztes Béla parancsnoksága alatt. Ténylegesen ennek az osztálynak is csak egy százada szerveződött meg 2/1-es számozással, PÓK néven.

A sors igazságot szolgáltatott a DONGÓknak, mert ők repültek legtovább, a már igen elavultnak számító harminckettesekkel, így őket kívánta felszerelni az új beszerzésű Reggianne 2000-es, magyar néven "olasz" Héjákkal. Az állandó átszervezésekkel "megáldott" magyar légierőben 1941-ben az 1/I. szolnoki és 2/II. kolozsvári osztályokat, 1. és 2. Gyakorló vadászosztályokká számozták át, úgyhogy mindkettőhöz csak 1-1 század tartozott. Így természetesen a DONGÓk Szolnokon maradtak. Ez az állapot azonban csak egy évig tartott, mert 1942-ben már tudott dolog volt, hogy a Jány Gusztáv vezérezredes által vezetett 2. hadsereget támogató 2. Repülődandár Szolnokról fog kitelepülni. A kivonuló vadászosztály parancsnokának Csukás Kálmán vezérkari alezredest nevezték ki. A kétszázados vadászosztály 1. századát a DONGÓk alkották, Szabó Mátyás százados parancsnoklása alatt. Így Szabó Mátyás osztályparancsnok - akárhogyis - századparancsnokká degradálódott, akinek - természetesen - ez nem esett jól, dehát katona volt, és túltette magát az eseményen, annál is inkább, mert kiderült, hogy Horthy István tartalékos főhadnagy és egyben Magyarország kormányzóhelyettese, tehát a második legnagyobb közjogi méltóság, ehhez a vadászosztályhoz fog frontszolgálatra bevonulni. És pontosan Szabó Mátyás századába, a DONGÓkhoz.

Így is történt. Horthy István tartalékos repülőfőhadnagy, 1942. május 1-én valóban bevonult az 1/1-es vadász repülőszázadhoz, a századdal együtt kivonult a keleti arcvonalra, majd pedig tragikus repülő hősi haláláig, 1942. augusztus 20-ig, frontszolgálatot teljesített ugyanott. Horty István tragikus halála után - 1942 októberében - Szabó Mátyást visszarendelték a hátországba, és részben Szolnokon, de legfőképpen a Honvédelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot. Ebben az időben egy másodrendű kitüntetést adtak át számára a hadiszolgálatáért. Kérdésére, egy vezérkari ezredes barátja közölte, hogy a döntésre hivatott HM osztályvezető az eredetileg neki szánt Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét indoklás nélkül kihúzta. Ebbol Szabó arra következtetett, hogy bár sem írásban, sem szóban Horthy haláláért senki nem tette őt felelőssé - azért mégiscsak - "feketebárányként" kezelik.

1942 áprilisában légierő parancsnoksági parancsban adták ki az addig egyszázados szolnoki és kolozsvári kiképző vadászosztályoknak a hadiszolgálatra való felkészülést. Gyakorlatilag a két osztály meglévő 1-1 százada egy hadilétszámú önálló vadászosztályt képezhetett. A személyzeti és anyagi feltöltés határidejét 1942 június hó végére tűzték ki. Parancs szerint a kivonuló vadászosztály a repülődandár alárendeltségébe került. Mindez pontosan a légierők parancsainak megfelelően megkezdődött. A földi rész (üzemi századok és a műszaki anyag) tengelyen történő szállítása 1942 májusában már folyamatban volt.

Még májust írtak amikor egy meglepő parancs érkezett a légierőktől. Ennek értelmében vitéz nagybányai Horthy István tartalékos főhadnagy, Magyarország kormányzóhelyettese azonnali hatállyal bevonul az akkor még szolnoki harckiképző osztályhoz, hadrafogható Héja (RE 2000) pilóta átképzés végrehajtására. Be kell osztani az I/1 (DONGÓ) század kötelékébe és azzal együtt vonul ki a hadrakelt sereghez. A szolgálat időtartalmát nem határozták meg. A vonatkozó rendelet a kötelező megszólítását is meghatározta miszerint úgy a szolgálati mind a magánérintkezésben ot "Főméltóságod" megnevezés illeti meg. A főhadnagy bevonulása május közepén valóban megtörtént. Ezekben a hetekben kialakult úgy az I/1, mint a II/1 (DONGÓ és KERESZTESPÓK) századok kivonuló személy állománya is. Ez a következőképp történt.

I/1. század    
Pilóta Rendfokozat Légigyőzelem
Bánlaky Győrgy főhadnagy 2+
v. Horthy István főhadnagy 1+
Kőhalmy János hadnagy  
Pánczél Imre hadnagy 5+
Takács László hadnagy  
Lukács Ottó zászlós  
Römer József zászlós  
Szabó István hadapród őrmester  
v. Szentgyörgyi Dezső őrmester  
Tarnay Sándor őrmester 1+
Nemeslaki Zoltán őrmester  
Molnár Lajos őrmester  
Galambos Gábor őrmester  
Gémes Kálmán szakaszvezető  
Baltai István szakaszvezető  

Meg kell jegyezni hogy ez a századnévsor korántsem egyezik azzal a névsorral, amely 1936-ban, a DONGÓ század megalakulásakor készülhetett volna. Hat év telt el azóta, 1942-ben már a fiatalabb repülőgépvezető évfolyamok végzősei domináltak. A két század pilótái a gyakorlatban, a frontbevetések során, közvetlen parancsnokai igen jó együttműködése következtében, gyakran keveredtek. Ebből kifolyólag azonban az osztályon belül soha nem keletkezett súrlódás, legfeljebb egészséges rivalizálás. A frontszolgálatot megelőzően szolnoki időszakban Szabó Mátyás nemcsak századparancsnok volt, de ő töltötte be az osztály- és repülőtér parancsnoki beosztásokat is. A hadműveleti területre való kivonulás előtt azonban az elöljáró parancsnokság Szabó Mátyást válaszút elé állította: vagy lemond az osztályparancsnokságról és akkor az I/1 (DONGÓ) század kivonuló parancsnoka lesz, vagy pótosztály és reptér parancsnokként visszamarad Szolnokon.

Egyidejűleg Csukás Kálmán vezérkari őrnagyot kinevezték a kivonuló vadászosztály parancsnokává. Szabó Mátyás természetesen az első megoldást választotta, bár mellőzése kétségtelenül mélyen bántotta. De hát katona volt. Persze kereshetnénk az összefüggést az imént elmondottak és Horthy István frontra vonulása között, de ennek nincs értelme, nem bizonyítható. Horthy Istvánra fordítva a szót, a légierő parancsban kiadott kötelező megszólítás (Főméltóságod vagy Főméltóságos Úr) nem sok sikert hozott, inkább nemkívánatos kellemetlenséget okozott. Láthatólag őt magát is zavarta ez az előírás. Kísérője, Nemeslaki Zoltán elmondása szerint nem egyszer előfordult, hogy szolgálaton kívül Horthy István részt vett barátságos focimeccseken csatárként, és ilyenkor olyan furcsán hangzó, meccs közbeni kiszólásokat lehetett hallani mint például:
- Főméltóságos Úr, legyen szíves passzolni! - vagy például - Főméltóságodnak offszájdon tetszik állni! - stb.

Személyre szóló parancs volt a hadseregparancsnokságtól, hogy Horthy semmi körülmények között nem mehet át a gépével a Don bal partja, tehát a szovjet vonalak és a hátország fölé. Volt úgy, hogy ezt a parancsot a főhadnagy megszegte. A bevetés után azonban feszes "vigyázz" állásban jelenteni kellett, méghozzá "alázatosan" a századparancsnoknak. Az pedig válaszolt: Nem szeretném, ha Főméltóságod még egyszer megszegné az erre vonatkozó parancsot!

Az elmondott extrém esetek azonban nem ecsetelték hűen a kormányzóhelyettes valódi viszonyát a tiszt- és legénységi állományú repülőkatona bajtársaihoz. Tartalékos főhadnagyi rendfokozatát még a rejtett légierő időszakában szerezte, nem nagy megszakításokkal, mindig részt vet gyakorlatban tartó repüléseken az éppen rendelkezésre álló géptípusokon. A légierők szellemét volt ideje magába szívni és magáévá tenni. Így kivívta bajtársainak teljes megbecsülését, azoktól soha nem hallottam róla bármilyen rosszat, vagy akárcsak hátrányosat is mondani. Ifjú növendék korától végigcsinálta a pilótaképzés és a szolgálat minden fázisát.

Heja01

A kivonuló vadászosztály két lépcsőben repült ki az első támaszpontra, Sztarij Oszkol repülőterére. Az első lépcsőben, június végén érkezett ki a Csukás Kálmán vk. őrnagy által vezetett parancsnoki raj és Keresztes Béla százados KERESZTESPÓK százada és néhány gép a DONGÓktól. Szabó Mátyás 11 géppel csak június közepén, a második lépcsőben ért ki Sztarij Oszkolba, ugyanis a már Olaszországból késve érkező gépekbe a csepeli reptéren még be kellett építeni a 90 kg-os hátpáncélt. Így az utolsó gépek csak lassan csordogáltak Szolnokra.

1942. augusztus 6-án Horthy főhadnagy azt a parancsot kapta századparancsnokától, hogy kísérőjével Nemeslaki őrmesterrel egy közelfelderítő gépet biztosítsanak a hadsereg sávjának légterében, majd ugyanott rövid szabad vadászat. Horthy kísérés közben a Don szovjet oldalán magányos gépet vett észre. és azt üldözőbe vette, amikor a gomolyfelhők védelméből háromgépes szovjet vadászraj támadta meg őket. Mindketten az életükért harcoltak.

Zuhanórepülésekkel próbálkoztak mindketten. Nemeslaki akkor látta Horthy gépét utoljára, mögötte pedig egy Lagg-3-ast. Mire üldözőit lerázta, már nem találta meg parancsnokát, hazatért. A parancsban megadott bevetési időt (1 óra 30 perc) Nemeslaki is túllépte 10 perccel. Jelentése szerint Korotojak magasságában átrepülték a Dont és 3500 méter magasságban 40 km-re berepültek a szovjet hátországba. A kormányzóhelyettes egy Lagg-3-assal volt légiharcban, de lövést nem látott. Nagy volt az izgalom. Már csak 15 perc remény volt a hazatérésre. Halotti csend ülte meg a startot. 2 óra 10 perce volt levegőben, amikor a szerelők kiabálása jelezte, hogy a gép feltűnt a horizonton! Horthy nem állt iskolakörre, egyből fordult a leszállójelre. Élénken ugrott ki a gépből, és katonásan jelentett. Szabó Mátyás először és utoljára mellőzte az előírásos megszólítást:
- Főhadnagy úrnak nem volt feladata a Dontól keletre portyázni!
A gépen a kabin mögött egy lövésnyom volt látható, majd a jobb szárnyon még egy. Egy helyen a szegecselés mentén 6 centis dudor keletkezett. Az írott bevetési jelentésben nagyjából ugyanazt rögzítette amit Nemeslaki jelentett. Később feloldódva mondta:
- Mátyás, nem volt elég sebességem! Szerettem volna tolni a gépet. Nem bírtam föléje mögé kerülni.

1942. augusztus 19-ig az osztály 5 gépet és 3 pilótát vesztett. Hősi halált halt Horthy István, Péterffy hadapród és Baltai szakaszvezető. Gémes Kálmán ernyővel kiugrott és hadifogságba esett. Takács hadnagy megsebesült. Ugyancsak augusztus 19-ig az osztály 8 légigyőzelmet aratott. Beleértve Horthy István tanú nélküli Lagg-3-asát is. 1942. augusztus 19-én Horthy Istvánnak 24 bevetése volt, figyelembe véve ilyen szempontból az egész század pilótáinak bevetési átlagát, neki volt a legtöbb.

Heja02

Szabó Mátyás őrnagyként és osztályparancsnokként (ugyanis Csukás őrnagy a 2. rep.dandár vezérkari főnöke lett) október közepéig vezethette két századát. Október 15-ével törzsével és néhány pilótájával hazavezényelték Szolnokra reptérparancsnoknak. Az I/1-es DONGÓ század fronton visszamaradó részlege, Bánlaky főhadnagy parancsnoksága alatt Bf-109-es tanfolyamra került, majd az év végéig német kötelékben (már messzerekkel) vadászbombázó feladatokat végeztek. 1943 januárjában a DONGÓK részben beolvadtak a leváltó 5/1 és 5/2 századokba.

A DONGÓ század háború alatti (és előtti) történet itt ért véget. Ebben az időpontban, de már nem a DONGÓ század kötelékében halt repülő hősi halált a m. kir. légierők időrendben első, 7 légigyőzelmes ásza, Pánczél Imre hadnagy. Ezután 60 évnek kellett eltelnie, hogy az egykori DONGÓ század poraiból megéledő Főnixként feltámadjon Kecskeméten (amely városhoz régi DONGÓ hagyományok kötődnek) a MH "Szentgyörgyi Dezső" harcászati vadászezred második századaként. De ők már a MiG-29-esekkel repülnek. A háborút túlélő magyar vadászrepülők még élő katonái mit kívánhatnak nekik? Kemény akarattal éljék túl a magyar légierő nehéz időszakát, őrizzék elődeik nemes hagyományait, és legyenek büszkék bátor elődeikre! Jó leszállást, DONGÓK!

Jugoszláv hadjárat

Az 1941. ápr. 6-án kitört konfliktus alatt a 3. Magyar Hadsereg biztosította a Bácska-Baranya irányt. A hadsereg védelmét az 1. Repülődandár látta el ,a négy bombázó és a hat vadászszázad között ott voltak az 1/1 Dongó század Cr 32-esei is. A jugó gépek 6-án berepültek a Balatonig, 7-én már a Duna-Tisza köze, dél és nyugat Dunántúl városai pályaudvarait és reptereit támadták Blenheim és SM 79B Sparviero bombázókkal.

Orosz front 1941-es hadjárat

A háború kitörésének idején a Dongó század még mindig Cr 32-esekkel repült. A felsőábrányi repülőtéren a 1/2 Lúdas Matyi Cr 32 gépeivel együtt biztosította az Ózd-Diósgyőr iparvidék légterét.

Orosz front 42-43-as hadjárat

Egység Időpont Parancsnok Repülőgépek
1/1 1942 május - 1942 október végéig Szabó Mátyás őrgy Re-2000 Héja (11 gép)
1/1 1942. október vége - 1942. december 26. Bánlaky György fhdgy Bf 109F
1/1 1942. december 26. - 1943. január 1. Újszászy György szds Bf 109F
5/1 1943. január 1. - 1943. szeptember 4. Újszászy György szds Bf 109F, G
       
Honi front      
1/1 1944. április 1. - 1944. május 1. ? Re-2000 Héja + Bf 109
101/2 1944. május 1. - 1944. szeptember 19. Újszászy György szds Bf 109
  1944. szeptember 19. - 1944. november 16. Papp Tibor fhdgy Bf 109
  1944. november 16. -1945. május 4. Tóth Lajos "Drumi" hdgy Bf 109

Kapcsolódó hivatkozások:
 • v. Horthy István halálához kapcsolódó újabb felfedezések
 • napi válogatás a Magyar sajtóból

Forrás:
 • TopGUN magazin, írta: Tobak Tibor
 • Jugoszláv hadjárattól összeállította: Kovács Béla

Az egykori dongo.hu oldalról lementve - VO101_Tom.
 
Kategória: Repülőszázadok
csütörtök, 31 január 2013 21:10

Hans-Joachim Marseille

icon hans-joachim marseilleHans-Joachim "Jochen" Walter Rudolf Siegfried Marseille 1919. december 13-án született Berlin-Charlottenburgban egy katonacsalád sarjaként. Édesapja Siegfried Georg Martin Marseille, vadászpilóta volt az I. világháborúban. Később szolgált a rendőrségen majd 1933-ban újra belépett a hadseregbe. 1935-ben tábornokká nevezték ki. Részt vett a keleti front harcaiban, 1944. január 29-én halt meg egy partizántámadás következtében. Pár évvel születése után szülei elváltak és édesanyja újra férjhez ment egy Reuter nevű rendőrtiszthez. Iskolás évei alatt nevelőapja nevét használta, de felnőttkorában visszatért a Marseille-hez. Ettől függetlenül boldog gyerekkora volt, a kis Jochen mindig kapható volt valami rosszaságra. 10 évesen beíratták a berlini Prinz Heinrich Gimnáziumba. Az első időkben nem a tanulmányi eredményeivel tűnt ki társai közül, hanem nem átlagos viselkedésével (a szabályok betartása már ekkor sem tartozott az erényei közé). Az utolsó 1-2 évben ez megváltozott, mert 1937-ben, 17 és fél évesen ő volt az egyik legfiatalabb, aki teljesítette az érettségi vizsga követelményeit.
Kategória: Német életrajzok
hétfő, 05 november 2012 04:56

Horváth György hadnagy felkutatasa

A cikket írta: Magó Károly, Fényképek: Légrády Lajos
A cikk eredeti helye: Magyar Roncskutató Egyesület
A cikket Légrády Lajos engedélyével másoltuk át a pumaszállásra, amit ez úton is köszönünk.

MKHL. Me-109 Búcs, Szlovákia 1945 február 19
Eltűnt. 1945. 02. 19.
Horváth György hadnagy utolsó légi harca

64 évvel ezelőtt elhallgattak a fegyverek és véget ért a II. világháború. Elkezdődött az újjá építés, a romokból lakóházak, a csataterekből mezőgazdasági területek lettek. A háború nyomai eltűntek, de a felszín alatt még sok titok vár a kutatókra.
Kategória: Cikkek vegyes
kedd, 23 október 2012 14:13

VO101 szabályzat

Tartalom:
1. Alapelvek
2. Jelentkezési feltételek (a VO101 jelenleg nem tart toborzást, tagfelvétel nincs)
3. Részvételi feltételek
4. Repülési szabályok
5. Rendfokozatok és kitűntetések
6. Szabályzat módosítások


1. Alapelvek

1.1
Az osztály azért jött létre, hogy 2. Világháborús szimulátorokkal játszunk, és jól érezzük magunkat. Mindig tisztán és becsületesen küzdünk, és ugyan ezt várjuk ellenfeleinktől. Továbbá ezzel a virtuális vadászosztállyal szeretnénk kifejezni tiszteletünket és hálánkat, a bátor magyar férfiak iránt, akik életüket adták hazánk védelméért. Létszámuk kicsi volt, de szívük annál nagyobb. Úgy hívták magukat: A PUMÁK

1.2
Újonc felvétel jelenleg nincs, a század feltöltöttnek tekinthető. Az itt leírt felvételi, és az újoncokra vonatkozó szabályok - értelemszerűen - arra az időszakra vonatkoznak, amikor az osztály toborzást tart.

1.3
A tagfelvétel, előléptetések, kizárások a vezérkarra tartoznak. Bármilyen kérdéssel, vagy problémával közvetlenül a vezérkar valamelyik tagját kell megkeresni, nem nyilvános fórumokon keresztül, stb.


2. Jelentkezési feltételek, kiképzés

2.1
Az újonc-jelöltnek rendelkeznie kell bizonyos online és offline tapasztalattal. Ennek bizonyítására a következő quick mission track-eket kell elkészítenie FB-vel:
 • 2 Bf-109 G2 négy darab (4x1) Ace P39N1 ellen
 • 2 Bf-109 G10 négy darab (4x1) Ace La-5FN ellen
 • 1 Bf-109 G2 3 rookie Pe-2-es ellen
 • 1 FW-190 A-5-össel lebombázni egy légvédelemmel védett hidat (minél magasabbról kellene oldani)

2.2
Mindegyik track-et full real módban kell megcsinálni és 2000 méter az ajánlott magasság. Minden track-ből legalább kettőt kell csinálni a véletlenszerű győzelmek elkerülése végett. A légiharc track-ekben minimum két gépet kell lelőni, és plusz pont, ha a másik messzer is épségben hazatér a legközelebbi saját reptérre.

2.3
Amennyiben a kiképző tisztek és/vagy a vezérkar tagjai megfelelőnek tartják a track-ek színvonalát zöld utat adhatnak az újonc felvételére.
Ez még mindig nem jelenti a kiképzés kezdetét, ugyanis a századon belül általában 3, maximum 4 újonc kaphat kiképzést. Ha ennél kevesebb újonc van, akkor minden további nélkül elkezdődhet a kiképzés.

2.4
Újonc státusz
Az újonc először is megkapja annak a két oktatónak a nevét, akik az ő kiképzésükért felelnek. A kiképzéseket minimum heti 3 alkalommal kell végezni. Természetesen lehet akár minden nap is, amennyiben az oktatók valamelyike jelen van. Ha valamelyik oktató nem tud huzamosabb ideig jelen lenni, köteles kijelölni valakit, aki helyettese lesz arra az időre.

2.5
Az újonc a kiválasztott név mellett felrak egy T-betűt és így jön a Hyperlobby-ra: VO101_Név_T. Az oktatás a következőket fejleszti elsősorban:
 • Géppárban repülés (légtérfigyelés, laza köteléktartás, alapmanőverek, vezérgéppel együttműködni)
 • Géppárban támadás (bombázókra vagy vadászokra, géppárban leborítás, vagy váltott támadás, rádiózás)
 • Taktikai ismeretek (típusismeret, szituáció megítélés, jobb pozíció kialakítása, menekülési taktikák)
 • Fordulóharc ismeretek
 • FEGYELEM!

2.6
A kiképzések alatt track-et kell venni és repülés után elemezni az eredményeket, hibákat. Minden kiképzés végén készül egy jelentés a fórum Kiképzési Napló topic-ba, ami tartalmazza a dátumot, a repült időt, továbbá pontozással (1-től 10-ig) jellemzi az oktató a következőket:
 • Repüléstechnika (le- felszállás, alapmanőverek, átesés, hajtóműkezelés, hasra szállás, navigáció stb.)
 • Fordulóharc
 • Célzás
 • "Üss és fuss" kivitelezése
 • Géppár repülés (fegyelem, ill. utasítás végrehajtása)
 • Az oktató néhány mondatot még hozzátehet a jelentéshez, ha esetleg valami hasznosat meg akar említeni, legyen az akár dicséret, akár probléma az újonccal kapcsolatban.

2.7
Általában a VO101-ben Bf-109-est és FW-190-est kell ismerni és jól repülni, tehát ezeket a típusokat érdemes gyakorolni.

2.8
A kiképzés mehet szólóban az oktatóval, 2 vs 2 dogfight szerveren, vagy ritkábban coop mission-nal. Az oktató határozza meg mindig az adott kiképzés célját, de az újonc is bátran kifejezheti, hogy mi az, amiben gyengének érzi magát. Az oktató kijelölhet az újonc számára offline feladatokat, amiket track formájában az újoncnak el kell készítenie és be kell mutatnia.

2.9
Amikor az oktató(k) úgy érzik az újonc jól teljesíti a legtöbb feladatot, akkor jöhet a végső feladat: Megmérkőzni a STAB valamely tagjával, és ha ő úgy látja, hogy megérett a bevetésre, akkor beosztja valamelyik századba, és ekkor eljöhet a megható pillanat: az újoncból Őrmester lesz.

2.10
A kiképzések végcélja, hogy az újonc akár kísérőként, akár vezérként sikeresen túlélhessen bevetéseket. A légi győzelmek az első 50 bevetésen másodlagosak. A lényeg, hogy ne egy repülő agyagtábla legyen a vörös hiénák lőterén!


3. Részvételi feltételek

3.1
A felvett tag őrmesterként kezdi tevékenységét. Előléptetésről a vezérkar dönt. Ezt leginkább repülőtudása, a század tevékenységében való részvétele és annak intenzitása határozzák meg.

3.2
Bármilyen fajta csalás kizárással jár!

3.3
Politikai nézeteknek helye nincs a VO101-ben.

3.4
Kultúrált viselkedés kötelező. A tisztelet mind az ellenfél mind a saját tagok számára elvárt. Így pl. tilos sértegetni, ejtőernyőn lógó pilótára, vészhelyzetben leszálló gépre (amelyik mér nem harcképes) lőni!

3.5
Ha valaki nem vesz részt az osztály repüléseiben - és előre nem jelezi - valamint a fórumon sem mutat semmilyen aktivitást, a fórumon való utolsó hozzászólástól számított három hónap múlva tartalékos állományba kerül. Egy hétnél hosszabb idejű eltávot kötelező a fórum Kimenők topicban, vagy a levelezőlistán jelentetni. Amennyiben hiányzását előre jelzi, abban az esetben nincsenek szankciók.

3.6
A részvétel minimum kb. heti két órát jelent. Ezt akár egy nap alatt is lerepülheti a két repülési nap (szerda, vasárnap) közül.

3.7
Mivel a VO101 a tengelyhatalmak oldalán harcol, szinte mindig német típusokkal repülünk online. Ennek ellenére igen szerencsés az ellenoldal gépeinek minél szélesebb ismerete és azok minél magasabb szintű vezetése.


4. Repülési szabályok

4.1
Minden repülés Full Real. Kivétel ez alól egyes esetekben (pl. edzésen) a külső nézet hiánya , mivel külső nézetben könnyebben megfigyelhetők az események illetve a pilóták tudása.

4.2
Kötelező a társakat segíteni amennyiben a körülmények engedik. A "mentem a bőrömet, míg más bajban van" mentalitás nem Pumához méltó.

4.3
A levegőben előre megbeszélt rajparancsnok, ill. vezér - kísérő rendszer alapján kell repülni a hatékony csapatmunka érdekében. Ezek kialakítása repülő-tudás alapján célszerű, tehát nem feltétlenül rendfokozat-függő. Online war bevetések mindig kötelékben történnek, kivétel, ha a repülés előtt eltérő taktikát beszélünk meg. Ha nincs kihangsúlyozva, hogy valaki a rajtól elszakadhat, akkor - alapesetben - a kötelékben kell maradnia, és aktívan részt venni a feladatok teljesítésében.

4.4
Kötelező a géppárok kialakításra való törekedés, a csapatmunka. Szerencsés, ha az újoncok tapasztalt pilóták kísérőiként tudnak repülni.

4.5
Kötelező a TeamSpeak használata (letölthető a programletöltések oldalról is). Harcban a hangzavar elkerülése érdekében lehetőleg csak a géppárral kommunikáljunk. Ez alól kivétel a banditák jelzése.

4.6
Támadási parancsot csak a rajparancsnok adhat. Nincsenek magánakciók!

4.7
Ha egy ellenséges gépet már támad valaki, arra tilos lőni, amíg társunk elől ki nem tér a támadott gép.


5. Rendfokozatok és kitüntetések

5.1
Rendfokozatokat és kitüntetéseket a tagok teljesítményük, és aktív frontszolgálat után kapnak.

5.2
Belépéskor mindenki őrmesteri rendfokozatot kap (indokolt esetben, a STAB beleegyezésével ettől el lehet térni).

5.3
Kitüntetéseknek három fajtája van.

5.3.1
Aktív századtagság (rendszeres jelenlét):
I. osztályú Tűzkereszt - 3 hónap aktív tagság
II. osztályú Tűzkereszt - 6 hónap aktív tagság

5.3.2. Online var-okban elért eredmények:
Kitüntetés neve légi győzelmek egy élet során túlélt
bevetések száma
légi győzelmek/halál+1 bevetések/halál+1 Megsemmisített földi
célok száma
Bronz Vitézségi érem 25 4,0 5,0 100
Kisezüst Vitézségi érem 35 5,0 7,0 200
Nagyezüst Vitézségi érem 15 45 7,0 9,0 300
Arany Vitézségi érem 25 55 9,0 11,0 400
Bronz Signum Laudis 35 65 11,0 14,0 500
Ezüst Signum Laudis 45 75 14,0 17,0 750
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 55 85 17,0 20,0 1000
Tiszti Arany vitézségi érem 65 100 20,0 25,0 1500

5.3.3. Különleges kitüntetések:
 • Magyar Érdemrend Tiszti keresztje pl. Kitűnő dogfight teljesítményért
 • Vitézi Rendérem pl. közösségi munkáért, holnap fejlesztésért

6. Szabályzat módosítások

Jelenleg nincs olyan pont, amiben változás történt volna a szabályzat kihelyezése óta


2007.
VO101_Popeye, Oszt. Pk.
Kategória: Szabályzat
szerda, 10 október 2012 19:27

Cikkek, írások

Cikkek, írások


A pumaszállás ma


Vers a Pumákhoz


Rendfokozatok

Kategória: Cikkek, írások
kedd, 12 július 2011 14:58

Tóth Lajos

icon toth lajos v hdgy1922. augusztus 25-én született Újfehértón. 1940-ben érettségizett a pécsi katonai főreáliskolában. Még ez évben bevonult a kassai M. Kir. "Horthy Miklós" Repülő Akadémiára. Kitűnően repült, oktatóinak nem sok dolguk volt vele. Kiképzése során jól megtanult kényszerleszállni is, mivel különböző motorhibák miatt négyszer (!) kellett ezt megtennie. 1942. december 6-án avatták hadnaggyá évfolyamelsőként.
Kategória: Magyar életrajzok
Az ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis ünnepséget rendez 2010. október 1.-én 10 órakor, a 2.vh-ban eltűnt Horváth György hadnagy hazaszállítása alkalmából.
Kategória: Hírek
1. oldal / 2