VO101_Tom

VO101_Tom

Köztudott, hogy a gyászos emlékű trianoni békediktátum nemcsak az ország területének kétharmad részéről és az ott élő magyarság millióitól fosztotta meg az országot, de azáltal, hogy a katonai repülést megtiltotta, a repülőgépeket megsemmisítette, a repülőgépgyárakat leszereltette, a védelmi képességet is jelentősen korlátozta. Ezután a katonai repülés közel két évtizeden át csak nagyon szerény mértékben, különböző fedőnevek alatt és keretek között létezett. Csak 1937-38-ban változott meg az európai politikai helyzet annyira, hogy enyhültek a tilalmak, megszűntek az antant bizottsági ellenőrzések. 1938. augusztus 22-én a jugoszláviai Bledben a kisantant országok nevében a jugoszláv miniszterelnök, a csehszlovák és román külügyminiszter, a magyar kormány nevében a belgrádi magyar nagykövet aláírták azt a szerződést, amelyben a felek lemondtak az egymás elleni fegyveres fellépésről és elismerték Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát. A szerződés aláírásával megszülethetett a törvényes Magyar Királyi Légierő.
Mára már erősen megfogyatkozott azoknak a száma, akik a második világháborúban a légierő kötelékében harcoltak. Az akkori események és történések számos leírásban, történetírási feldolgozásban már többé-kevésbé ismertek. Én ezúttal inkább személyes élmény-morzsák felidézésével próbálok visszaemlékezni a háború utolsó hónapjaira, amelyek számomra nem éppen eseménytelenül teltek el.
Szentivanyi Janos vAz oldalra felkerült egy elég hosszú anyag, Vitéz Szentiványi János nyá. alezredes életrajza és történetei. Az életútját és háborús történeteit elmesélő írásokat saját maga vetette papírra, és publikálta az interneten is. Ez utóbbiakat - természetesen Szentiványi úr beleegyezésével - átmásoltam a pumaszállásra is, amiket ide kattintva elolvashattok:

Életrajz, video-interjúk és írások
Szentivanyi Janos v1938-ban érettségizett a budapesti piarista gimnáziumban. Ezután jelentkezett a légierő kötelékébe repülőgép vezetőnek. Az augusztus 22-én Bledben aláírt fegyverkezési egyenjogúságot elismerő egyezmény lehetővé tette Magyarország számára egy korszerű légierő létrehozását. A leendő személyi állomány feltöltésére, a Horthy Miklós kormányzó felhívására jelentkező mintegy 4500 fiatal közül kiválasztott 200 főt az olaszországi Grottaglie repülőterére vezényelték repülőgépvezetői kiképzésre. Ennek a tanfolyamnak tagjaként vadász kiképzésben részesült, majd az "aranysas" megszerzése után 1939 októberében tért haza Magyarországra, ahol a 2/3 vadászrepülő századnál nyert repülőgép vezető beosztást zászlós rendfokozattal.
csütörtök, 30 május 2013 03:55

Dongó repülőszázad

A Magyar Királyi Honvéd Légierő Dongó századának nevét viselő V.4 Dongó Virtuális Repülőszázad weboldala ma már nem érhető el, az alábbi szöveget az egykori dongo.hu weboldalról mentettem át (thx to waybackarchive.org). A fórumuk viszont még működik, azt ide kattintva lehet elérni:
V.4 Dongó Virtuális Vadásszázad: sgforum.hu dongo szd

A V.4 Virtuális vadásszázad története:

kis dongoA század gyakorlatilag az IL-2 Sturmovik repülőgép szimulátor programra alapul. A század megalakításánál arra gondoltunk, hogy vannak olyanok, akiket nem vonz annyira a full real beállításokkal való játék, vagy ha vonz is nem elég gyakorlottak az ebben a módban való harchoz, és gyakran csak rövid idejük van játékra. Így semmiféleképpen nem tudnak egy hosszú kiképzést végigcsinálni. Ezért alternatívát jelentettünk az akkori VO101 század mellett. A kezdetekkor inkább dogfight harcban jeleskedtünk, ki-ki tudásának megfelelően. Ez volt a pilótáink jutalmazásának alapja is amihez az IL-2 Manager nevű programot használtuk.

Az alacsony létszám miatt gyakran repültünk a Virtuális Puma Vadászosztály pilótáival is, akiktől sokat tanultunk, repülési manővereket vagy taktikát, csak hogy a két legfontosabbat említsük. Ahogy gyarapodtunk egyre több virtuális pilóta választott minket, ezért megfogalmazódott bennünk, hogy változtassunk a szabályzatunkon és a V0101 vadászosztályhoz hasonlóan egy komolyabb századot, komolyabb követelményekkel szervezzünk, mint például a full real nehezítés, köteléktartás, stb. Amikor IL-2 Forgotten Battles kijött váltottunk és az új szabályzatunknak megfelelően elkezdtük a század fejlesztését. Így most már mi is felvehettük a versenyt komolyabb századokkal, és sikeresebben szállunk szembe a Virtuális Keleti Fronton, nemzetközi csapatokkal. A század létszáma egy év alatt 23 pilótára nőtt - ebből 17 aktív pilóta - ami nem olyan rossz, ha figyelembe vesszük a többi, akár nemzetközi csapat állományának létszámát.

Mi is szervezünk találkozókat nemcsak a saját századunkkal, hanem a többi magyar századdal is, hogy személyesen is megismerjük egymást. A jelenlegi aktív tagjaink napi rendszerességgel repülnek a virtuális égbolton. Kapcsolatot tartunk a kecskeméti Dongó századdal is, ennek csúcspontja volt a privát reptér látogatás, ami csak a mi kedvünkért jött létre.

Századnak van egy érdekes jellemzője, hogy sok családos és több harmincon túli pilótánk van, emiatt persze néha akadályokba ütközik a gördülékeny játék szervezés, vagy a netes (hangos) kommunikáció.

Pillanatképek az egykori dongo.hu-ról (az első változat 2003-2008 között, a második 2009-2011-ig volt a dongók weblapja):

Dongo weblap 1. változat (2003-2008)  Dongo weblap 2. változat (2009-2011) 


De nézzük hová nyúlnak vissza gyökereink:

Az 1/1 vadászszázad életútja, átszervezései és parancsnokai


kis dongo eredetiAz első világháborút lezáró tragikus trianoni békeszerződés határozványainak értelmében a háborúvesztes Magyarországnak tilos lett bármilyen katonai repülőerőt létesíteni és fenntartani. Az 1938-ig tartó korszakban a magyar katonai vezetés azonban minden tőle telhetőt megtett a szigorú előírások kijátszására. 1927-ben a fegyver nélküli rejtett légierő részére azaz évi honvédelmi költségvetésben 1181 fő részére jelent meg pénzügyi fedezet az úgynevezett Légügyi Hivatal fenntartási céljaira. 1928-ban már 7 rejtett repülőszázad egzitált csendőr, időjelző, pénzügyőr stb. alakulatoknak álcázva. A szedett-vedett gépállományú, de kitűnő személyi összetételű titkos légierővel évről évre fejlődött, egészen 1938. augusztus 21-ig. Azon a napon a jugoszláviai Bled városában egyezményt írt alá a jugoszláv miniszterelnök, valamint a román, cseh és magyar külügyminiszter, amelyben rögzítették a magyar fegyverkezési egyenjogúság elismerését. Ezzel a ténnyel megalakulhatott és porondra léphetett - immár nyíltan, nem rejtve - a Magyar Királyi Honvéd Légierő.

1936. október elsejével, a még rejtett Vadászosztály, átalakult a kétosztályos 1. sz. Vadász Repülőezreddé, amelynek II. osztálya három vadásszázaddal, a 4, 5, 6-os századokkal Kecskemétre települt. Az 1/4-es a KÖR ÁSZ, az 1/5-ös a DONGÓ, az 1/6-os a TEVE századnevet kapta. Meg kell jegyezni, hogy az elnevezéseket általában az egyes századparancsnokok eszelték ki és hagyatták jóvá, vagy csak elfogadtatták a repülőgépvezetőkkel. Az 1/5-ös vadásszázad parancsnokságát Szabó Mátyás főhadnagy kapta meg.

Az igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy Szabó Mátyás először a BIKA nevet találta ki, de néhány nap alatt a többi századok pilótái "a BIKA ugyebár BAROM, tehát barmok vagytok, de lehet, hogy csak birkák!" - szöveggel szórakoztatták az 1/5-ös század tagjait... tréfa gyanánt. Ezt Szabó Mátyás nem viselhette el, és keresztülvitte az azonnali névváltoztatást! Így lett a század neve DONGÓ, vagy sokak által használva, DARÁZS. Elkészült a ma is Kecskeméten használt darázs formája. Elkészültek a tűzzománcozott gomblyuk jelvények, a Fiat CR.32-es vadászgépeikre felfestették a körben ábrázolt, nagyon találó dongót, a hordfelületere pedig felkerültek a ma is használatos piros-fehér-zöld ékek. Tehát 1936. október 1-étől származtathatjuk a DONGÓ-DARÁZS század megalakulását.

A század, de nemcsak a DARÁZS, hanem az egész ezred mind a hat százada, akkor már Fiat CR.32-es, együléses, olasz vadászgépet repülte. A korábbi olasz szállításokból 1938-ig több mint száz gép állt rendelkezésre ebből a típusból. Kiképzés és gyakorlatban tartás céljára szolgált a kétüléses Fiat CR.30-as géptípus. A CR.32-es harci gépeken (századonként 9+3) kívül, minden század kapott igen jó repülő tulajdonságú Focke-Wulf Fw-56 Stösser típusú német gyártmányú vadász-gyakorlórepülőgépekből is.

CR32-01

A DONGÓ század, még 1938-ban, az első bécsi döntés után, a felvidéki részek visszatérésekor, továbbra is 1/5-ös századként felkerült - Budapest légvédelmének megerősítése céljából - a mátyásföldi repülőtérre. 1939 tavaszán azonban - az úgynevezett szlovák háború idején - Miskolcon találjuk őket, szigorú készültségben. Még mindíg 32-esekkel repülnek. A Szobránc térségében lezajlott győzelmes légi harcból - legnagyobb sajnálatukra - a DONGÓ század kimaradt. Nem is sejtették, hogy a sors számukra sokkal keményebb feladatot tartogat... 1940-ben megkezdődött a vadonatúj szolnoki repülőtér benépesített. (Ez már az 1938-as, úgynevezett győri haderőfejlesztési program keretében történt.) Szabó Mátyás 1940. augusztus 1-vel előléptették századossá, és századával együtt a szolnoki repülőtérre helyezték. Az 1/5-ös század megszűnt, az új szervezésben pedig megalakult az 1. ezred I. osztálya, amely akkor csak egy századból, a DONGÓkból állt. Szabó Mátyás pedig egy ideig betöltötte az osztály-század és repülőtérparancsnoki beosztásokat is. A DONGÓk ilymódon az 1/1-es vadászszázad számozást kapták. Csak a rend kedvéért említem, hogy az első ezred II. osztálya a Kolozsvár-Szamosfalva repülőtéren lelt otthonra Keresztes Béla parancsnoksága alatt. Ténylegesen ennek az osztálynak is csak egy százada szerveződött meg 2/1-es számozással, PÓK néven.

A sors igazságot szolgáltatott a DONGÓknak, mert ők repültek legtovább, a már igen elavultnak számító harminckettesekkel, így őket kívánta felszerelni az új beszerzésű Reggianne 2000-es, magyar néven "olasz" Héjákkal. Az állandó átszervezésekkel "megáldott" magyar légierőben 1941-ben az 1/I. szolnoki és 2/II. kolozsvári osztályokat, 1. és 2. Gyakorló vadászosztályokká számozták át, úgyhogy mindkettőhöz csak 1-1 század tartozott. Így természetesen a DONGÓk Szolnokon maradtak. Ez az állapot azonban csak egy évig tartott, mert 1942-ben már tudott dolog volt, hogy a Jány Gusztáv vezérezredes által vezetett 2. hadsereget támogató 2. Repülődandár Szolnokról fog kitelepülni. A kivonuló vadászosztály parancsnokának Csukás Kálmán vezérkari alezredest nevezték ki. A kétszázados vadászosztály 1. századát a DONGÓk alkották, Szabó Mátyás százados parancsnoklása alatt. Így Szabó Mátyás osztályparancsnok - akárhogyis - századparancsnokká degradálódott, akinek - természetesen - ez nem esett jól, dehát katona volt, és túltette magát az eseményen, annál is inkább, mert kiderült, hogy Horthy István tartalékos főhadnagy és egyben Magyarország kormányzóhelyettese, tehát a második legnagyobb közjogi méltóság, ehhez a vadászosztályhoz fog frontszolgálatra bevonulni. És pontosan Szabó Mátyás századába, a DONGÓkhoz.

Így is történt. Horthy István tartalékos repülőfőhadnagy, 1942. május 1-én valóban bevonult az 1/1-es vadász repülőszázadhoz, a századdal együtt kivonult a keleti arcvonalra, majd pedig tragikus repülő hősi haláláig, 1942. augusztus 20-ig, frontszolgálatot teljesített ugyanott. Horty István tragikus halála után - 1942 októberében - Szabó Mátyást visszarendelték a hátországba, és részben Szolnokon, de legfőképpen a Honvédelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot. Ebben az időben egy másodrendű kitüntetést adtak át számára a hadiszolgálatáért. Kérdésére, egy vezérkari ezredes barátja közölte, hogy a döntésre hivatott HM osztályvezető az eredetileg neki szánt Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét indoklás nélkül kihúzta. Ebbol Szabó arra következtetett, hogy bár sem írásban, sem szóban Horthy haláláért senki nem tette őt felelőssé - azért mégiscsak - "feketebárányként" kezelik.

1942 áprilisában légierő parancsnoksági parancsban adták ki az addig egyszázados szolnoki és kolozsvári kiképző vadászosztályoknak a hadiszolgálatra való felkészülést. Gyakorlatilag a két osztály meglévő 1-1 százada egy hadilétszámú önálló vadászosztályt képezhetett. A személyzeti és anyagi feltöltés határidejét 1942 június hó végére tűzték ki. Parancs szerint a kivonuló vadászosztály a repülődandár alárendeltségébe került. Mindez pontosan a légierők parancsainak megfelelően megkezdődött. A földi rész (üzemi századok és a műszaki anyag) tengelyen történő szállítása 1942 májusában már folyamatban volt.

Még májust írtak amikor egy meglepő parancs érkezett a légierőktől. Ennek értelmében vitéz nagybányai Horthy István tartalékos főhadnagy, Magyarország kormányzóhelyettese azonnali hatállyal bevonul az akkor még szolnoki harckiképző osztályhoz, hadrafogható Héja (RE 2000) pilóta átképzés végrehajtására. Be kell osztani az I/1 (DONGÓ) század kötelékébe és azzal együtt vonul ki a hadrakelt sereghez. A szolgálat időtartalmát nem határozták meg. A vonatkozó rendelet a kötelező megszólítását is meghatározta miszerint úgy a szolgálati mind a magánérintkezésben ot "Főméltóságod" megnevezés illeti meg. A főhadnagy bevonulása május közepén valóban megtörtént. Ezekben a hetekben kialakult úgy az I/1, mint a II/1 (DONGÓ és KERESZTESPÓK) századok kivonuló személy állománya is. Ez a következőképp történt.

I/1. század    
Pilóta Rendfokozat Légigyőzelem
Bánlaky Győrgy főhadnagy 2+
v. Horthy István főhadnagy 1+
Kőhalmy János hadnagy  
Pánczél Imre hadnagy 5+
Takács László hadnagy  
Lukács Ottó zászlós  
Römer József zászlós  
Szabó István hadapród őrmester  
v. Szentgyörgyi Dezső őrmester  
Tarnay Sándor őrmester 1+
Nemeslaki Zoltán őrmester  
Molnár Lajos őrmester  
Galambos Gábor őrmester  
Gémes Kálmán szakaszvezető  
Baltai István szakaszvezető  

Meg kell jegyezni hogy ez a századnévsor korántsem egyezik azzal a névsorral, amely 1936-ban, a DONGÓ század megalakulásakor készülhetett volna. Hat év telt el azóta, 1942-ben már a fiatalabb repülőgépvezető évfolyamok végzősei domináltak. A két század pilótái a gyakorlatban, a frontbevetések során, közvetlen parancsnokai igen jó együttműködése következtében, gyakran keveredtek. Ebből kifolyólag azonban az osztályon belül soha nem keletkezett súrlódás, legfeljebb egészséges rivalizálás. A frontszolgálatot megelőzően szolnoki időszakban Szabó Mátyás nemcsak századparancsnok volt, de ő töltötte be az osztály- és repülőtér parancsnoki beosztásokat is. A hadműveleti területre való kivonulás előtt azonban az elöljáró parancsnokság Szabó Mátyást válaszút elé állította: vagy lemond az osztályparancsnokságról és akkor az I/1 (DONGÓ) század kivonuló parancsnoka lesz, vagy pótosztály és reptér parancsnokként visszamarad Szolnokon.

Egyidejűleg Csukás Kálmán vezérkari őrnagyot kinevezték a kivonuló vadászosztály parancsnokává. Szabó Mátyás természetesen az első megoldást választotta, bár mellőzése kétségtelenül mélyen bántotta. De hát katona volt. Persze kereshetnénk az összefüggést az imént elmondottak és Horthy István frontra vonulása között, de ennek nincs értelme, nem bizonyítható. Horthy Istvánra fordítva a szót, a légierő parancsban kiadott kötelező megszólítás (Főméltóságod vagy Főméltóságos Úr) nem sok sikert hozott, inkább nemkívánatos kellemetlenséget okozott. Láthatólag őt magát is zavarta ez az előírás. Kísérője, Nemeslaki Zoltán elmondása szerint nem egyszer előfordult, hogy szolgálaton kívül Horthy István részt vett barátságos focimeccseken csatárként, és ilyenkor olyan furcsán hangzó, meccs közbeni kiszólásokat lehetett hallani mint például:
- Főméltóságos Úr, legyen szíves passzolni! - vagy például - Főméltóságodnak offszájdon tetszik állni! - stb.

Személyre szóló parancs volt a hadseregparancsnokságtól, hogy Horthy semmi körülmények között nem mehet át a gépével a Don bal partja, tehát a szovjet vonalak és a hátország fölé. Volt úgy, hogy ezt a parancsot a főhadnagy megszegte. A bevetés után azonban feszes "vigyázz" állásban jelenteni kellett, méghozzá "alázatosan" a századparancsnoknak. Az pedig válaszolt: Nem szeretném, ha Főméltóságod még egyszer megszegné az erre vonatkozó parancsot!

Az elmondott extrém esetek azonban nem ecsetelték hűen a kormányzóhelyettes valódi viszonyát a tiszt- és legénységi állományú repülőkatona bajtársaihoz. Tartalékos főhadnagyi rendfokozatát még a rejtett légierő időszakában szerezte, nem nagy megszakításokkal, mindig részt vet gyakorlatban tartó repüléseken az éppen rendelkezésre álló géptípusokon. A légierők szellemét volt ideje magába szívni és magáévá tenni. Így kivívta bajtársainak teljes megbecsülését, azoktól soha nem hallottam róla bármilyen rosszat, vagy akárcsak hátrányosat is mondani. Ifjú növendék korától végigcsinálta a pilótaképzés és a szolgálat minden fázisát.

Heja01

A kivonuló vadászosztály két lépcsőben repült ki az első támaszpontra, Sztarij Oszkol repülőterére. Az első lépcsőben, június végén érkezett ki a Csukás Kálmán vk. őrnagy által vezetett parancsnoki raj és Keresztes Béla százados KERESZTESPÓK százada és néhány gép a DONGÓktól. Szabó Mátyás 11 géppel csak június közepén, a második lépcsőben ért ki Sztarij Oszkolba, ugyanis a már Olaszországból késve érkező gépekbe a csepeli reptéren még be kellett építeni a 90 kg-os hátpáncélt. Így az utolsó gépek csak lassan csordogáltak Szolnokra.

1942. augusztus 6-án Horthy főhadnagy azt a parancsot kapta századparancsnokától, hogy kísérőjével Nemeslaki őrmesterrel egy közelfelderítő gépet biztosítsanak a hadsereg sávjának légterében, majd ugyanott rövid szabad vadászat. Horthy kísérés közben a Don szovjet oldalán magányos gépet vett észre. és azt üldözőbe vette, amikor a gomolyfelhők védelméből háromgépes szovjet vadászraj támadta meg őket. Mindketten az életükért harcoltak.

Zuhanórepülésekkel próbálkoztak mindketten. Nemeslaki akkor látta Horthy gépét utoljára, mögötte pedig egy Lagg-3-ast. Mire üldözőit lerázta, már nem találta meg parancsnokát, hazatért. A parancsban megadott bevetési időt (1 óra 30 perc) Nemeslaki is túllépte 10 perccel. Jelentése szerint Korotojak magasságában átrepülték a Dont és 3500 méter magasságban 40 km-re berepültek a szovjet hátországba. A kormányzóhelyettes egy Lagg-3-assal volt légiharcban, de lövést nem látott. Nagy volt az izgalom. Már csak 15 perc remény volt a hazatérésre. Halotti csend ülte meg a startot. 2 óra 10 perce volt levegőben, amikor a szerelők kiabálása jelezte, hogy a gép feltűnt a horizonton! Horthy nem állt iskolakörre, egyből fordult a leszállójelre. Élénken ugrott ki a gépből, és katonásan jelentett. Szabó Mátyás először és utoljára mellőzte az előírásos megszólítást:
- Főhadnagy úrnak nem volt feladata a Dontól keletre portyázni!
A gépen a kabin mögött egy lövésnyom volt látható, majd a jobb szárnyon még egy. Egy helyen a szegecselés mentén 6 centis dudor keletkezett. Az írott bevetési jelentésben nagyjából ugyanazt rögzítette amit Nemeslaki jelentett. Később feloldódva mondta:
- Mátyás, nem volt elég sebességem! Szerettem volna tolni a gépet. Nem bírtam föléje mögé kerülni.

1942. augusztus 19-ig az osztály 5 gépet és 3 pilótát vesztett. Hősi halált halt Horthy István, Péterffy hadapród és Baltai szakaszvezető. Gémes Kálmán ernyővel kiugrott és hadifogságba esett. Takács hadnagy megsebesült. Ugyancsak augusztus 19-ig az osztály 8 légigyőzelmet aratott. Beleértve Horthy István tanú nélküli Lagg-3-asát is. 1942. augusztus 19-én Horthy Istvánnak 24 bevetése volt, figyelembe véve ilyen szempontból az egész század pilótáinak bevetési átlagát, neki volt a legtöbb.

Heja02

Szabó Mátyás őrnagyként és osztályparancsnokként (ugyanis Csukás őrnagy a 2. rep.dandár vezérkari főnöke lett) október közepéig vezethette két századát. Október 15-ével törzsével és néhány pilótájával hazavezényelték Szolnokra reptérparancsnoknak. Az I/1-es DONGÓ század fronton visszamaradó részlege, Bánlaky főhadnagy parancsnoksága alatt Bf-109-es tanfolyamra került, majd az év végéig német kötelékben (már messzerekkel) vadászbombázó feladatokat végeztek. 1943 januárjában a DONGÓK részben beolvadtak a leváltó 5/1 és 5/2 századokba.

A DONGÓ század háború alatti (és előtti) történet itt ért véget. Ebben az időpontban, de már nem a DONGÓ század kötelékében halt repülő hősi halált a m. kir. légierők időrendben első, 7 légigyőzelmes ásza, Pánczél Imre hadnagy. Ezután 60 évnek kellett eltelnie, hogy az egykori DONGÓ század poraiból megéledő Főnixként feltámadjon Kecskeméten (amely városhoz régi DONGÓ hagyományok kötődnek) a MH "Szentgyörgyi Dezső" harcászati vadászezred második századaként. De ők már a MiG-29-esekkel repülnek. A háborút túlélő magyar vadászrepülők még élő katonái mit kívánhatnak nekik? Kemény akarattal éljék túl a magyar légierő nehéz időszakát, őrizzék elődeik nemes hagyományait, és legyenek büszkék bátor elődeikre! Jó leszállást, DONGÓK!

Jugoszláv hadjárat

Az 1941. ápr. 6-án kitört konfliktus alatt a 3. Magyar Hadsereg biztosította a Bácska-Baranya irányt. A hadsereg védelmét az 1. Repülődandár látta el ,a négy bombázó és a hat vadászszázad között ott voltak az 1/1 Dongó század Cr 32-esei is. A jugó gépek 6-án berepültek a Balatonig, 7-én már a Duna-Tisza köze, dél és nyugat Dunántúl városai pályaudvarait és reptereit támadták Blenheim és SM 79B Sparviero bombázókkal.

Orosz front 1941-es hadjárat

A háború kitörésének idején a Dongó század még mindig Cr 32-esekkel repült. A felsőábrányi repülőtéren a 1/2 Lúdas Matyi Cr 32 gépeivel együtt biztosította az Ózd-Diósgyőr iparvidék légterét.

Orosz front 42-43-as hadjárat

Egység Időpont Parancsnok Repülőgépek
1/1 1942 május - 1942 október végéig Szabó Mátyás őrgy Re-2000 Héja (11 gép)
1/1 1942. október vége - 1942. december 26. Bánlaky György fhdgy Bf 109F
1/1 1942. december 26. - 1943. január 1. Újszászy György szds Bf 109F
5/1 1943. január 1. - 1943. szeptember 4. Újszászy György szds Bf 109F, G
       
Honi front      
1/1 1944. április 1. - 1944. május 1. ? Re-2000 Héja + Bf 109
101/2 1944. május 1. - 1944. szeptember 19. Újszászy György szds Bf 109
  1944. szeptember 19. - 1944. november 16. Papp Tibor fhdgy Bf 109
  1944. november 16. -1945. május 4. Tóth Lajos "Drumi" hdgy Bf 109

Kapcsolódó hivatkozások:
  • v. Horthy István halálához kapcsolódó újabb felfedezések
  • napi válogatás a Magyar sajtóból

Forrás:
  • TopGUN magazin, írta: Tobak Tibor
  • Jugoszláv hadjárattól összeállította: Kovács Béla

Az egykori dongo.hu oldalról lementve - VO101_Tom.
 
kedd, 28 május 2013 20:20

Puma - Dongó Emlék Csillagtúra

2013. május 25-én, immáron 8. alkalommal került megrendezésre Jakabszállás repülőterén a Puma - Dongó Emlék Csillagtúra, mely rendezvénnyel idén is párhuzamosan ünnepelte születésnapját Magyarország legnagyobb online repülős magazinja, a JETfly. Az eseményről készült beszámolót a Jetfly oldalán elolvashatjátok:

Jetfly.hu - Hagyományőrzésből ötös

poster
kedd, 19 február 2013 14:59

Elhunyt Gersy Tamás ny.áll. örgy.

Gersy Tamas

Ismét egy szomorú hírt kell megosztanunk veletek, 2013. február 19-én elhunyt Gersy Tamás nyugállományú őrnagy. 1944. július 8-án súlyos sérülést szerzett Veszprém bombázásakor, a lábát majdnem amputálni kellett. Molnár Lászlótól kapott vért, később, Molnár Laci halálát követően azt mondta, így egy kicsit benne él tovább. Gersy Tamással 2005. január 15-én mi is találkoztunk egy veterántalálkozó keretében, az itt készült fényképeket a VO101 története alatt a képgalériában megtaláljátok.

A volt Pumás főhadnagy búcsúztatására 2013. március 14-én 11 óra 15 perckor kerül sor a rákoskeresztúri temetőben.
szerda, 13 február 2013 14:40

Elhunyt Pintér Gyula hdgy.

Pinter Gyula 01
Szomorú hírt kaptunk ma, 
2013. február 13-án elhunyt Pintér Gyula hadnagy, vagy ahogy többen ismerték Pintér Öcsi. Ő a háborút túlélt veterán Puma pilóták egyik utolsó tagja volt, nyugodjon békében! Pintér Gyula életrajzát az alábbi linken olvashatjátok: klikk ide
szombat, 16 február 2013 15:24

Luftwaffe fónia (Brevity Codes)


LUFTWAFFE BREVITY
Repülőgépek
Augustus Recce aircraft Felderítő repülőgép
Auto Twin engined enemy bomber Kétmotoros bombázógép
Berge Low flying hostile aircraft Alacsonyan repülő ellenséges repülőgép
Bussard Friendly aircraft Baráti repülőgép
Falke Enemy recce a/c Ellenséges felderítőgép
Indianer! Enemy fighters! Ellenséges vadászrepülőgépek!
Kolosse Bomber Stream Bombázó kötelék
Möbelwagen Own twin engined aircraft Saját két hajtóműves repülőgép
Piraten Hostile fighter Ellenséges vadászrepülőgép
     
Cselekmények
Abfahren Take off Felszállás
Aufnahme aus Enemy escort fighters have been detected Ellenséges kísérő vadászok észlelve
Falschmünzer Beware of decoy orders/transmissions Óvakodj a félrevezető parancsoktól / adásoktól
Fasan Expect enemy aircraft Ellenséges repülőgépre számít
Feierabend I am abandoning operations and recovering at home base Megszakítom a feladatot és haza
Feuerzauber Enemy bomb drop Ellenséges bombázás
Frei Bahn Enemy escort fighters have left the bombers Ellenséges vadászgépek elhagyják a bombázókat
Haifish Enemy fighter in vicinity of airfield Ellenséges repülőgép a repülőtér közelében
Hanny Altitude of enemy aircraft Ellenséges repülőgép magassága
Halbzeit Disengage from air combat Kiválás a légi harcból
Horrido! Victory/"Splash!" Győzelem!
Mauerblume In contact with enemy aircraft. Észrevenni ellenséges repülőgépet
Pauke-Pauke! I am attacking! Támadok!
Rakete!!! Scramble!!! Riadóstart!!!
Solotanz I am wheels up. Futómű behúzva
     
Helyszínek
Aussenseiter Secondary or diversionary target Másodlagos vagy félrevezető célpont
Bahnhof Home airbase Otthoni repülőtér
Heimat Home base Otthoni bázis
Kantine Home base Otthoni bázis
     
Navigáció
Arbeit The Bomber Stream has reached the English coast A Bombázók elérték az Angol partokat
Caruso Heading Irány
Ente Range to target Távolság a célponttól
Havana Return to base/ Land ASAP Hazatérés a repülőtérre / Leszállás amilyen gyorsan lehetséges
Kongo Landed Leszállva
     
Rádiózás
Ricardus Say again Mondd még egyszer!
Viktor / Verstanden Roger / understood / wilco Értettem.
     
     
vasárnap, 27 január 2013 14:42

AFBs of CLOD 2

A Cliffs of Dover egyik bosszantó hibája, hogy a repülőtéren ösze-vissza dobálja ki a gépeket, és időnként még az ismert repülőtereken is nehéz megállapítani, hogy hol van a felszállópálya. Ez a Messerschmitt Bf 109-essel nem is jelent komoly gondot, lévén könynen felszáll akárhonnan, viszont a bombázókkal, nagy terheléssel komoly problémát okoz. A megoldás az volt, hogy elkezdtem a gyakran használt repülőterek felülnézeti képét kigyűjteni, és a felülnézeti képeket amolyan Jeppesen kiadvány szerűen átrajzolni. Az első pdf-et közel ezren töltötték le, és sokan kérték is, ezért elkezdtem bővíteni a dokumentumban szereplő repülőterek számát. Az átrajzolás során sikerült a pontos pályairányokat, méreteket, akadályokat megrajzolni, és IvanK adatbázisából a repülőterek tengerszint feletti magasságát is kigyűjteni. A végeredmény itt látható.